Y0006630a

Barczatka napójka [napójka łąkowa] (Euthrix potatoria).

Y0006630a