Y0006579

Barczatka napójka [napójka łąkowa] (Euthrix potatoria).

Y0006579