Dziwaczka widłogon (widłogonka siwica) (Cerura vinula)